Erik Maliepaard nieuwe voorzitter Speeltuinvereniging Kindervreugd

Op dinsdag 8 mei jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van Speeltuinvereniging Kindervreugd plaats. Zoals al jaren het geval is, is deze ook dit jaar matig bezocht.

Tijdens de vergadering zijn onder andere de activiteiten van het afgelopen jaar, de financiële resultaten en de prognoses voor het komend jaar besproken met de aanwezigen. Verder hebben bestuursverkiezingen plaatsgevonden. Marjan Marijnissen was periodiek aftredend als bestuurslid (secretaris en PR) en is herkozen, Henk Moerland is toegetreden tot het bestuur (webbeheerder) en Erik Maliepaard is gekozen als voorzitter van de Speeltuinvereniging.

Het jaarverslag van de secretaris, het verslag van de vorige ledenvergadering en overige relevante stukken worden op de website geplaatst en zijn aldaar in te zien.