Kerstattentie Jeugdwerk Helwijk

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.Zoals elk jaar, gaan de kinderen van Jeugdwerk Helwijk in december weer langs de deuren bij 65-plussers en langdurig zieken in Helwijk en In de Veste in Willemstad om een zelfgemaakte Kerstattentie aan te bieden.
Heeft u iemand in uw omgeving die (onlangs) 65 jaar is geworden of al langere tijd ziek is? Meld dit dan bij Inge Maliepaard via 06-43418894 of inge@svkindervreugd.nl, zodat wij hem of haar niet overslaan.
Op woensdag 19 december om 18.30 uur willen we met de kinderen de attenties rond gaan brengen. Kinderen die het leuk vinden om mee te helpen met rondbrengen kunnen zich melden bij Inge Maliepaard. Nadat alles rondgebracht is, is er in de Blokhut nog wat lekkers voor de kinderen en de begeleiders.