Meldpunt zorg ondersteuning

Voor inwoners die in nood dreigen te komen door het Coronavirus

Bron Gemeente Moerdijk:

Inwoners die in nood dreigen te komen omdat door het Coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, kunnen dit vanaf 17 maart melden bij het meldpunt hulp, zorg en ondersteuning van de gemeente Moerdijk. Het meldpunt is maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0168-373970.

Ook professionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen bellen om te
waarschuwen voor ernstige situaties die de komende weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht.

Enkele voorbeelden van ernstige situaties door het wegvallen van mantelzorg en/of overige ondersteuning zijn:
– het niet meer kunnen beschikken over boodschappen en/of een maaltijd
– het niet veilig in de eigen woonomgeving kunnen functioneren
– het financieel in de knel komen

Vanuit de gemeente Moerdijk doen we er alles aan om de noodzakelijke ondersteuning aan onze kwetsbare inwoners door te laten gaan. Dit kunnen we niet zonder uw hulp.
Wij vragen daarom het volgende van u:
1. Geef uw signalen over inwoners die in de knel komen door aan het meldpunt
2. Geef aan hoe u (bij voorkeur telefonisch) bereikbaar bent als we u nodig hebben om een oplossing te vinden voor een signaal

U treft een flyer aan van het meldpunt.
Deel deze flyer zoveel mogelijk  binnen uw eigen netwerk.
Dit kan ertoe leiden dat mensen meerdere keren deze informatie ontvangen, maar we kiezen hiervoor om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.