Grote verloting Speeltuinvereniging Kindervreugd

De verkoop van de zomerverloting.

Omdat we dit jaar huis aan huis geen lootjes mogen verkopen, heeft het bestuur van de Speeltuinvereniging de grote verloting in een ander jasje gestoken.

Lootjes zijn te koop via onze website https://www.svkindervreugd.nl/shop/. De lootjes kosten Euro 1,00 per stuk, 5 loten voor Euro 4,50, 10 loten voor 8 Euro en 15 loten voor Euro 12,00.

De trekking vindt plaats op 22 augustus a.s. tijdens de prijsuitreiking van de sport- en speldag (vanaf 19.00 uur). De prijzen bestaan uit 3 geldprijzen en mooie andere prijzen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gemeenschapshuis De Blokhut via 0168-472978.