Skip to content

Artikel 1 Algemeen

De vereniging draagt de naam “Speeltuinvereniging Kindervreugd” en wordt afgekort aangeduid als SVK. Speeltuinvereniging Kindervreugd is gevestigd op het adres: Prins Bernhardplein 2, 4797 HT te Helwijk. De officiële oprichtingsdatum is 10 november 1967. Speeltuinvereniging Kindervreugd telt een 11 tal afdelingen* die onder de verantwoording van Speeltuinvereniging Kindervreugd opereren, te weten:

 

– Gemeenschapshuis “De Blokhut”;

– Jeugdwerk Helwijk;

– Senioren Helwijk Actief;

– Biljartvereniging De Blokhut;

– Luchtbuksvereniging Helwijk;

– Feestweek Helwijk;

– Toneelgroep Fame;

– Kindervakantie Speelweek;

– Line Dance “Dutch Deep Dancers”;

– Wijklus;

– Jeu de Boules en koersbalclub Helwijk.

 

*De afdelingen kunnen gelezen worden als vereniging.

 

1.1  Bestuur

Speeltuinvereniging Kindervreugd en haar afdelingen worden bestuurt door een algemeen bestuur die bestaat uit een:

–       voorzitter;

–       secretaris;

–       penningmeester;

–       administrateur De Blokhut;

–       overige bestuursleden

Zij zijn de eerst verantwoordelijke voor Speeltuinvereniging Kindervreugd en de daarbij behorende afdelingen. Alle financiële middelen worden door de penningmeester of administrateur van De Blokhut beheerd en verwerkt al dan niet met behulp van een verantwoordelijke per werkgroep.

 

1.2 Werkgroep

De afdelingen van Speeltuinvereniging Kindervreugd worden bestuurt door een werkgroep met uitzondering van gemeenschapshuis De Blokhut. Alle eindbesluiten van deze werkgroepen worden in samenspraak met het algemene bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd vastgesteld.

 

1.3 Doel

De vereniging stelt zich ten doel voor kinderen en volwassenen educatieve recreatie mogelijk te maken en de onderlinge sociale contacten te bevorderen door het exploiteren van een speeltuin met daaraan een gemeenschapshuis “De Blokhut” en het organiseren van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

 

1.4 Middelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het openstellen van een speeltuin, conform de openingstijden aangeduid op het informatiebord in de speeltuin;

b. het openstellen van gemeenschapshuis “De Blokhut”;

c. het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, spel en creativiteitsbeoefening;