De foto’s op deze website zijn te goeder trouw geplaatst.
Is een foto niet gepast of ongewenst, laat ons weten om welke foto het gaat en de foto zal worden verwijderd.
henk@svkindervreugd.nl