Skip to content
logo-tekst-onder

Overige gebruikers

Buiten onze eigen afdelingen zijn er In De Blokhut
nog diverse verenigingen gevestigd.
o.a. EHBO, Postzegelvereniging WPA, Yoga,
Tafeltennisvereniging Witac’89,
Bodypower Willemstad en Bridge Club Ruigenhil.

AF-EH

EHBO
Les voor gevorderden op maandagavond om de 14 dagen
en bij voldoende belangstelling iedere winter een beginnerscursus.

Contact persoon Gerda Konings
Tel.: 0168-476699
E-mail : info@ehbowillemstad.nl

www.ehbowillemstad.nl

Postzegelvereniging Amphilex

Willemstadse Postzegelvereniging Amphilex
Elke 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.30 uur ruilbeurs voor leden en niet leden (belangstellenden).
In maart en oktober worden er twee grote veilingen georganiseerd van munten en postzegels.

Voor inlichtingen: Egbert Schmidt
Tel.: 06-4880333
E-mail : egbertschmidt@telfort.nl

Pilates

Pilates
Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Contactpersoon : Ria Buijtenhek
Tel.: 06-11055992
E-mail: monaster1@hotmail.com

AFD-BC

Bridge Club Ruigenhil
Iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur

Contactpersoon: Sjaan van Exel
Tel.nr.: 06-12418004
E-mail: svanexel@home.nl

www.nbbclubsites.nl/club/28085