Skip to content

Verhuur

Spel:

Party:

Kleding:

Voorwaarde:

Het tarief voor een gehuurd artikel geld altijd voor 1 dag. Ophalen geschiedt de dag voor de huurdatum en het terug brengen geschiedt de dag na de huurdatum. Indien het gehuurde eerder wordt opgehaald of later wordt teruggebracht zal dit als extra huur worden berekend.

De verschuldigde huursom dient bij afhalen van het gehuurde betaald te zijn.

Annulering van de gehuurde artikelen kan kosteloos tot 7 dagen voor de huurdatum. Na deze 7 dagen dient de huurder dan alsnog 50% van de overeengekomen huursom te betalen.

Indien de huurder het gehuurde bij Speeltuinvereniging Kindervreugd ophaalt, is vanaf het moment dat de huurder het gehuurde in ontvangst heeft genomen het gebruik ervan en het daarmee gepaarde risico, verlies of beschadiging van het gehuurde voor rekening en risico huurder. 

Indien Speeltuinvereniging Kindervreugd aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen huurprijs. 

De huurder is verplicht het gehuurde nadat hij/zij het gehuurde in ontvangst heeft genomen zorgvuldig te controleren op o.a. deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid. Zichtbare gebreken aan het gehuurde moet de huurder vervolgens direct melden aan Speeltuinvereniging Kindervreugd.

Het gehuurde dient ten alle tijden zorgvuldig geladen te worden op een zodanige wijze dat er tijdens het transport geen schade aan het gehuurde kan ontstaan.

De huurder zorgt dat het gehuurde in dezelfde  staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen wordt terug bezorgd.
Dat betekend heel, droog, schoon en verpakt in de juiste kratten en/of verpakingsmateriaal. Bij het niet nakomen hiervan kunnen er extra kosten worden berekend. Bij schade wordt de nieuwwaarde van het gehuurde artikel in rekening gebracht.

Speeltuinvereniging Kindervreugd adviseert de huurder zich afdoende te laten verzekeren tegen het risico van het gehuurde.

Zonder toestemming van Speeltuinvereniging Kindervreugd is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren dan wel aan andere ter beschikking te stellen.

Bij verhuur kan een waarborgsom verlangt worden aan de huurder. Deze ontvangt de huurder weer retour bij inlevering van het gehuurde als vaststaat dat de huurder aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Het gehuurde blijft ten aller tijde eigendom van Speeltuinvereniging Kindervreugd.

LASER GAMEN

Donkere gangen, rennende schimmen, verbazingwekkende lichteffecten, onheilspellende geluiden, en bewapende tegenstanders. Laserschieten is niet zomaar een spelletje. Dus wees op uw hoede, want de vijand slaapt niet!!!
Wil je ook een spannende lasergame spelen? Je duikt, rent en rolt om laserstralen van anderen te ontwijken en schiet ondertussen zelf op spelers van de tegenpartij. Iedere 3 rake laserstralen schakelt de tegenstander of jezelf uit. Schakel de bommen in voor extra sensatie.

 • 16 laserpistolen
 • 16 richtkogels incl. 14 clips
 • 3 bommen
 • 1 schroevendraaier

Verhuur: € 75,- per dag excl. baterijen

Luchtbuks schieten

Luchtbuksschieten is perfect voor een stukje ontspaning. Even uit de dagelijkse sleur en uw gedachten te verzetten.

Waanzinnig leuk als vriendenuitje of apart teamuitje. Vaak speel je in teams, waarbij je de hoogste score probeert te halen. Je richt je geweer op standaard scorekaartjes.
Bij luchtbuks schieten komt een heleboel kijken: houding, ademhaling en hoe je de buks vasthoudt. Heb je dit alles onder de knie dan kun je een leuke activiteit hebben.

 • 2 luchtbuksen
 • 2 kaartenhouders

Verhuur € 50,- per dag

– Doosje kogels (500 stuks) € 10,-
– Doosje kaarten (100 stuks) € 10,-

Doel gooien

Gooi met vijf ballen zo veel mogelijk punten door de bal door het gat te gooien. Tel de punten bij elkaar op.

 • 1 doel met doek
 • 5 leren ballen

Verhuur € 7,50 per dag

Blok stapelen

Stapel zo veel mogelijk blokken op in een bepaalde tijd.
Elk blok is goed voor een aantal punten.

 • Standaard voor blokken
 • Kisten met houten blokken

Verhuur € 7,50,- per dag

Optie huur stopwatch € 2,50 per dag

Spiegelschrift schrijven

Volg met een stift de weg op papier in een bepaalde tijd door middel van een spiegel en verzamel zo veel mogelijk punten door tussen de lijnen te blijven. 

Verhuur € 7,50,- per dag
Bijbehorende formulieren per 100 stuks € 15,00

Optie huur stopwatch € 2,50 per dag

Poppenkast

Speel “theater” in deze poppenkast met behulp van handpoppen en beeld een eigen verhaal uit wat de jeugd boeit.

 • 1 poppenkast
 • 1 koffer met diverse handpoppen

Verhuur € 50,- per dag

Klompenspel

Gooi met zachte ballen in de klompen en behaal zo, een zo hoog mogelijk aantal punten.

 • Klompenspel
 • 8 zachte ballen

Verhuur € 7,50 per dag

Toren van Pisa

Ga op het plateau staan en hou de toren in evenwicht en zet dan zoveel mogelijk pionnen op de ronde schijven in een bepaalde tijd. Elke schijf heeft een ander aantal punten.

 • Toren van pisa
 • Pionnen

Verhuur € 7,50 per dag

Optie huur stopwatch € 2,50 per dag

Blik gooien

Gooi met vijf zachte ballen zoveel mogelijk blikken van het plankje af.

 • Blikgooi spel
 • Kist met 10 blikken
 • Vijf zachte ballen

Verhuur € 7,50 per dag

Ring werpen

Probeer zo veel mogelijk ringen om de pionnen te gooien

 • Ringgooi spel
 • Vijf ringen

Verhuur € 7,50 per dag

Hoedje wip

Gooi met de shuttles in de gaten en score zo veel mogelijk punten.

 • Hoedje wip spel
 • 10 shuttles


Verhuur € 7,50 per dag

Zenuwspiraal

Probeer met de houder in een bepaalde tijd zonder de spiraal aan te raken naar de andere kant te komen. Zodra het spiraal geraakt wordt komt er een bel- en lichtsignaal.
De spiralen zijn te huur in de cijfers 1 t/m 5.

 • Spiraal

Verhuur € 7,50 per dag

Optie huur stopwatch € 2,50 per dag

Ezeltje strekje

De ezel spuugt ping pong ballen uit die met behulp van een netje gevangen moeten worden.

 • Ezeltje strekje
 • Vangnetje
 • Ping-pong ballen
 • Ping pong balrobot

Verhuur € 10,- per dag

Stuiterbak

In de gele pijpjes moet er een stuiterbal gegooid worden die vervolgens in de bak via de ronde gaten zijn weg gaat zoeken en zo het aantal punten aangeeft.

 • Stuiterbalbak
 • Set stuiterballen

Verhuur € 7,50 per dag

Circusspel

Gooi met zachte ballen de clownskoppen om.

 • Circusspel
 • Vijf zachte ballen

Verhuur € 7,50 per dag

Trekracespel

Trek via het koord, het paard naar het einde van de baan in een bepaalde tijd en behaal zo veel mogelijk punten.

 • Trekracespel
 • Twee paarden

Verhuur € 7,50 per dag

Optie verhuur stopwatch € 2,50 per dag

Wasgoed ophangen

Vul de speciekuip met water en span een waslijn. Breng van punt A naar punt B zoveel mogelijk wasgoed en hang dit aan de lijn in een bepaalde tijd.

 • Speciekuip
 • Waslijn
 • Kist met wasgoed


Verhuur € 5,- per dag

Optie huur stopwatch € 2,50 per dag

Reuze Dart

Gooi met reuze dartpijlen een zo hoog mogelijke punten aantal.

 • Dartbord
 • 5 dartpijlen

Verhuur € 7,50 per dag

 

Blik schieten

Schiet met een kruisboog en een kurk zo veel mogelijk blikken van het plateau af.

 • Tafel met plateu
 • Blikken
 • Kruisboog
 • Kurken

Verhuur € 7,50 per dag

Knikkerbaan

Rol de knikker met je vinger naar boven en behaal zoveel mogelijk punten.

Tel de behaalde punten bij elkaar op.

 • 1 knikkerbaan
 • 3 knikkers

Verhuur € 7,50 per dag.

Kaas en muisspel

Leg een knikker in de muis en probeer deze via de kaas omhoog te brengen zonder dat de knikker in een gat valt. Hoe hoger de knikker, hoe meer punten

 • Kaas en muisspel
 • Knikker

Verhuur € 7,50 per dag

Bal gooien

Gooi met een zachte bal in een van de zes vakken en gooi een zo hoog mogelijk aantal punten.

 •  Bal gooien
 •  6 zachte ballen

Verhuur € 7,50 per dag

Bingo apparaat

Bingo apparaat die willekeurig de bingogetallen kiest.

 • Zeer duidelijk dot-matrixscherm (180 mm x 200 mm
 • Makkelijk af te lezen ronde cijfers
 • Groot 1-90 dambord met knipperend laatst gekozen nummer
 • Ook te gebruiken voor bingo kaarten tot en met nummer 75

Verhuur € 25,- per dag

 

Trekbiljart

Door de opening met behulp van de twee stangen groter te maken zal de bal in beweging komen. Probeer zoveel mogelijk punten te behalen door de bal te begeleiden naar het gat met de groots aantal punten.

 • Trekbiljart
 • 3 ballen

Verhuur € 7,50 per dag

Gatenbiljart

Speel met behulp van een biljartstok de bal in een van de gaten op het speelveld. Deze bal komt vervolgens terug aan het begin van het spel in het vak dat tevens het aantal behaalde punten weergeeft.

 •  Gatenbiljart
 •  1 biljartkeu
 •  1 kleine biljartbal

Verhuur € 7,50 per dag

Rolsjoelbak

Zet een sjoelsteen op z’n kant en laat de sjoelsteen gestuurd rollen naar een van de vakken aan het einde van het spel dat tevens het aantal behaalde punten aan geeft.

 •  Rolsjoelbak
 •  10 sjoelstenen

Verhuur € 7,50 per dag

Schijfschieten

Door middel van een elastiek kunnen de schijven zo snel mogelijk naar de tegenstander geschoten worden door een smal poortje.

 • Spel schijfschieten
 • Sjoelsteen

Verhuur € 15,- per dag.

Kruisboogspel

Schiet met een kruisboog en een kurk de tennisballen van het hoofd van de figuren.

 • 1 spel (paal)
 • 1 kruisboog
 • 5 kurken

Verhuur € 7,50 per dag

Schietbiljart

Schiet een biljartbal zo snel mogelijk de baan over en behaal zoveel mogelijk punten.

 • 1 Schietbiljartspel
 • 1 Biljartbal

Verhuur € 7,50 per dag

Klikko

Gooi zoveel mogelijk ballen in de klikko die terwijl je gooit open en dicht gaat.

 • 1 kliko
 • 5 tennisballen

Verhuur € 10,- per dag

H-ringen spel

Het H-ring spel kan met 4 spelers gespeeld worden. Twee spelers per kleur. Om de beurt wordt met een keu de zwarte schijf vanaf de basislijn geschoten. Het is de bedoeling zoveel mogelijk ringen van de eigen kleur in de tegenoverliggende bakjes te schieten.
Valt een ring van de eigen kleur samen met een ring van de andere kleur in een bakje, dan worden beide ringen eruit gehaald en samen weer in de middelste cirkel gelegd waarna de beurt naar de volgende speler gaat. Bij aanvang van het spel liggen alle gekleurde ringen in de middelste cirkel.

 • 1 speelbord
 • Houten ringen
 • 2x biljartkeus

Verhuur € 10,- per dag

Mini Biljart

Gezellig een potje biljarten met twee speler. Één speler speelt met de witte bal en de andere speler speelt met de gele bal. Probeer met jou bal (de witte of de gele) de andere ballen te raken door een technische stoot via de banden en behaal hiermee een punt.

 • Biljarttafel
 • 2 biljartkeus
 • Wit, geel en rode biljartbal

Verhuur € 10,- per dag

OVERIGE VERHUUR

PARTYTENT

Afmeting partytent:
Lengte: 3,00m
Breedte: 6,00m
Hoogte: 2,85m
Inclusief: Dakzeil, zijwanden.

Haringen en scheerlijnen op aanvraag te huur tegen € 2,50

Verhuur € 15,- per dag

Partytenten zijn bedoeld voor tijdelijke beschutting en dien bij slechte weersomstandigheden gedemonteerd te worden.

SVK-partytent-2
Spantent

Sfeervolle spantent.

Kleur: Groen of blauw
Afmetingen: 6 x 3 m 

Inclusief zijwanden.

Haringen en scheerlijnen op aanvraag te huur tegen € 2,50

Verhuur € 10,- per dag

Spantenten zijn bedoeld voor tijdelijke beschutting en dienen bij slechte weersomstandigheden ingeklapt te worden.

SVK-spantent
Tuinpaviljoen

Sfeervolle partytent.

Kleur: Crème
Afmetingen: 6,8 x 5 m (8-hoekig)

Hoogte: 3,2 m
Doorgangshoogte: 2 m
Totale oppervlakte: 29 m²

Inclusief zijwanden.

Haringen en scheerlijnen op aanvraag te huur tegen € 2,50.

Verhuur € 30,- per dag

Deze tuinpaviljoen is bedoeld voor tijdelijke beschutting en dient bij slechte weersomstandigheden ingeklapt te worden.

partytent-1
Statafels

Statafel Afmetingen:
Hoogte; 107 cm
Bladdiameter; 85 cm
Ingeklaptetafel Hoogte: 138 cm

Verhuur € 5,- per dag.

Optie bijpassende tafelrok € 5,- in de kleur rood, licht blauw en grijs.

SVK-statafel
Podiumdelen

maximaal 12 stuks

Afmeting podiumdeel

 • Lengte: 2,00 m
 • Breedte: 1,00 m
 • Hoogte: 40 of 60 cm

Verhuur € 7,50,- per dag / per deel

Podium rokken, meerprijs in overleg

podium
Kleding verhuur

Verhuur van kleding voor uw thema feestje of toneelvereniging.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Speeltuinvereniging Kindervreugd

Logo-SVK

Prins Bernhardplein 2
4797 HT Willemstad
0168-472978
info@svkindervreugd.nl