Skip to content

Voorwaarden 1 minuut gratis winkelen bij Jumbo t.w.v. max. €300.-

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 1 minuut gratis winkelen prijs (verder te noemen: de “Prijs”) van Speeltuinvereniging Kindervreugd Helwijk (verder te noemen: “de Organisator”).
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie
  stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 3. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 4. Het accepteren van de Prijs houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 5. Deze Prijs is een onderdeel van de online Bingo gehouden op 12 december 2020
 6. Er is 1 prijs te winnen in de vorm van 1 minuut gratis winkelen Hierbij gelden de
  volgende spelregels:
 7. De prijs van 1 minuut gratis winkelen kan door de prijswinnaar persoonlijk of
  door een, door de prijswinnaar aangewezen, persoon worden uitgevoerd.
 8. Het 1 minuut gratis winkelen mag maar door 1 persoon worden uitgevoerd.
  De prijswinnaar of persoon mag zich niet laten bijstaan door derden.
 9. De winkel waarin het gratis winkelen zal plaatsvinden zal door Speeltuinvereniging Kindervreugd worden
  aangewezen.
 10. De door Speeltuinvereniging Kindervreugd aangewezen winkel zal uitsluitend en alleen voor dit doel worden
  opengesteld op een nader aan te geven dag en tijd. De exacte datum en tijdstip wordt in overleg bepaald.
 11. De prijs is inwisselbaar voor contant geld. Indien de prijswinnaar afziet van de prijs “1 minuut winkelen” zal hier voor in de plaats de prijs omgezet worden in een geldbedrag van €75,00 De prijs “1 minuut winkelen” zal hiermee komen te vervallen.
 12. Tijdens het gratis winkelen dient de prijswinnaar gebruik te maken van in de winkel beschikbare winkelkarretjes. Er mag gebruik gemaakt worden van 1 kar per keer, indien deze kar vol is, dan kan de deelnemer bij de ingang van de winkel een nieuwe kar ophalen. Deelnemer mag hierbij niet geholpen worden door derden.
 13. De minuut gratis winkelen start bij de ingang van de winkel bij de tourniquetbordjes met
  een winkelkar in de hand.
 14. Daarna kan er verder gewinkeld worden langs een door de deelnemer te bepalen route.
 15. De prijswinnaar mag alle boodschappen die ze op hun winkelwagen hebben weten te stapelen, houden.
 16. Er mag geen gebruik gemaakt worden van extra boodschappenmandjes, tassen etc die aan de winkelwagen worden vastgemaakt.
 17. Alles moet op ‘eigen kracht’, dus zonder hulp van de prijswinnaar of een ander, in, op of onder de winkelwagen blijven liggen of hangen.
 18. Gebruik van touw, plakband, elastiek en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
 19. Per product mag er 1 exemplaar gepakt worden, de EAN code op het artikel is hiervoor
  leidend.
 20. Tijdens de minuut gratis winkelen mogen de volgende artikelen i.v.m. wettelijke bepalingen
  niet worden meegenomen; tabak, geneesmiddelen, boeken, telefoonkaarten,
  zuigelingenvoeding en artikelen die bij de servicebalie worden verkocht
  zoals postzegels, loten, kraskaarten en cadeaubonnen.
 21. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 1 minuut in de winkelkar zijn geplaatst, worden eigendom van de prijswinnaar. Wanneer het bedrag van € 300.- wordt overschreven, mag de winnaar zelf de producten kiezen binnen het bedrag van € 300.-.
 22. Speeltuinvereniging Kindervreugd kan tijdens de prijsuitreiking foto’s en filmpjes maken. De prijswinnaar heeft geen bewaar tegen gebruik van naam en foto van u en uw winkelwagen in communicatie rondom deze actie.
 23. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 24. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 25. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Aldus opgemaakt te Helwijk op 10 december 2020